Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

200/ORE/PN/2017 PLATFORMA NADZÓR PEDAGOGICZNY

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2017-12-19 10:00:00
Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 200/ORE/PN/2017
Wartość zamówienia: poniżej 135000 euro