Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

196a/ORE/US/2017 Autorzy kryteriów weryfikacji PPKZ - drugie postępowanie

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-01-05 16:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 196a/ORE/US/2017
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro