Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Organizacja jednodniowego spotkania dla maksymalnie 185 osób

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-01-08 00:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 203/ORE/US/2017
Wartość zamówienia: powyżej 750 000 euro