Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

180/ORE/US/2017 Organizacja oraz przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-09-05 10:00:00
Tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 180/ORE/US/2017
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro