Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

186/ORE/US/2017 Przygotowanie i przeprowadzenie w zakresie organizacyjnym i rekrutacyjnym ogólnopolskiego seminarium w projekcie Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-09-29 09:00:00
Tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 186/ORE/US/2017
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro