Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

125/ORE/US/2017 Autorzy i redaktorzy grupa Energetyka

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-07-03 09:00:00
Tryb zamówienia: Usługi społeczne
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 125/ORE/US/2017
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro