Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

140/ORE/PN/UE/2017 Doradcy kadry kierowniczej szkół/przedszkoli

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-08-17 10:00:00
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 140/ORE/PN/UE/2017
Wartość zamówienia: powyżej 135 000 euro