Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

146/ORE/KONKURS/UE/2017 Wykonanie szczegółowego opracowania koncepcji (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli matematyki

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-08-07 12:00:00
Tryb zamówienia: KONKURS
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 146/ORE/KONKURS/UE/2017
Wartość zamówienia: powyżej 30.000 euro