Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

100/ORE/US/2017 Autorzy i redaktorzy grupa Pomoc społeczna

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-06-21 09:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 100/ORE/US/2017
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro