Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.33.2019 „Przygotowanie i przeprowadzenie w zakresie organizacyjnym spotkań i szkoleń”

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2019-04-10 12:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.33.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro