Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA/ZUZP/261/39/2018/II Organizacja dwóch trzydniowych Inspiratoriów pomysłowej szkoły

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-04-25 15:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA/ZUZP/261/39/2018/II
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro