Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.125.2019 Organizacja 4 spotkań eksperckich

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2019-09-16 15:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.125.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro