Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

„Recenzenci – grupa Diagnostyka i mechanika pojazdowa”

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-03-20 09:00:00
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 40/ORE/PN/UE/2017
Wartość zamówienia: poniżej 135 000 Euro