Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 12.06.2019 14:01, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie wyjaśnień do Ogłoszenia

WA-ZUZP.2611.40A.2019 Opracowanie modelu szkolenia i doradztwa dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP)

Status przetargu: wpis archiwalny;
Termin składania ofert: 2019-06-26 10:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.40A.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro