Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.2.2019 - Realizacja usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń związanych z pracą z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) dla przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), szkół i przedszkoli ogólnodostępnych.

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2019-01-28 11:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.2.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro