Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.1.2019 - Adaptacje i dostosowanie do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9–13 lat oraz przekazanie narzędzi (wersja papierowa i elektroniczna), podręczników (wersja elektroniczna) i materiałów postdiagnostycznych (wersja elektroniczna) do wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2019-01-22 00:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna, na podstawie art. 138n pkt 3) w związku z art. 67 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.1.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia

Opublikował: Patryk Morawczyński
Publikacja dnia: 22.01.2019 15:27
Publikacja ostatniej zmiany: 28.01.2019 12:15
Dokument oglądany razy: 227