Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA.ZUZP.261.73B/2018 Recenzenci planów i programów nauczania dla zmodyfikowanych PPKZ

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-10-08 10:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA.ZUZP.261.73B/2018
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro