Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Recenzenci - grupa Informatyka

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-04-13 09:00:00
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 46/ORE/PN/UE/2017
Wartość zamówienia: poniżej 135 000 euro