Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA/ZUZP/261/54/2018 Autorzy suplementów do dyplomów i kwalifikacji – „Partnerstwo. Etap 2”

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-05-28 10:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna 138o
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA/ZUZP/261/54/2018
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro