Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA.ZUZP.261/43/2018 Adaptacja i dostosowanie do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9-13 lat oraz przekazanie narzędzi (wersja papierowa i elektronicna), podręczników (wersja elektroniczna) i materiałów postdiagnostycznych (wersja elektroniczna) do wszystkich poradni psychologiczno – pedagogicznych w Polsce.

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2018-05-22 10:00:00
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA.ZUZP.261/43/2018
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro