Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 02.11.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie nowych projektów

PROJEKTY POWER REALIZOWANE W ORE

Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych uczniów
Okres realizacji: 04.2016 – 02.2018

Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych w zakresie wspomagania szkół w obszarach związanych z kształceniem kompetencji kluczowych uczniów.

 

Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń
Okres realizacji: 07.2016 – 06.2018

Cel główny projektu to utworzenie modelowej szkoły ćwiczeń, która ma stanowić element systemu doskonalenia nauczycieli.

 

Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów
Okres realizacji: 04.2016 – 03.2018

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. 

Partnerem w projekcie jest Związek Miast Polskich.

 

Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
Okres realizacji: 04.2016 – 03.2018

Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego
Okres realizacji: 07.2016 – 03.2018

Cel projektu to zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotowym, w tym w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wdrażanie pracy zespołowej.

 

Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty
Okres realizacji: 08.2016 – 06.2018

Celem projektu jest wypracowanie ramowych programów szkoleń i doradztwa (z pakietem przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych) dla kadry kierowniczej szkół i kadry organów nadzoru pedagogicznego w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do efektywnego kształcenia kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku.

 

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Okres realizacji: 01.2016 –  04.2018

Cel projektu to stworzenie ram efektywnego funkcjonowania doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty.

 

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych
Okres realizacji: 01.2016  – 12.2017

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

 

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifkacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy
Okres realizacji: 11.2016  – 02.2018

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

 

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy
Okres realizacji: 11.2016  – 02.2019

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 02.11.2017
Podpisał: Agnieszka Brodowska
Dokument z dnia: 27.12.2016
Dokument oglądany razy: 6 774