Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Dialog techniczny

Pokaż wpisy z roku:

Opracowanie elektronicznej wersji 4 pakietów narzędzi służących walidacji trenerów oświaty, w oparciu o gotowe materiały merytoryczne

12.03.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza dialog techniczny związany z zamiarem ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie elektronicznej wersji 4 pakietów narzędzi służących walidacji trenerów oświaty, w oparciu o gotowe materiały merytoryczne. Dialog będzie dotyczył aspektów technologicznych dotyczących budowania ww. narzędzi, w odniesieniu do gotowych materiałów merytorycznych, posiadanych przez Zamawiającego.

więcej...

Druk 3200 pakietów materiałów i przygotowanie płyt DVD oraz dystrybucja do wskazanych przez Zamawiającego 1600 placówek w kraju

18.01.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza dialog techniczny związany z zamiarem ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest druk 3200 pakietów materiałów i przygotowanie płyt DVD oraz dystrybucja do wskazanych przez Zamawiającego 1600 placówek w kraju. 

Zgłoszenia prosimy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zzp@ore.edu.pl do 22 stycznia 2018 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dialog techniczny przeprowadzony będzie w dniach 24–25 stycznia 2018 r.

więcej...Dokument oglądany razy: 39 703