Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Etap 2. Partnerstwo - Poszukujemy trenera do prowadzenia spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w ramach grupy branżowej: transportowo-spedycyjno-logistyczna (nabór uzupełniający)

05.01.2018 15:23

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje trenera spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w zawodach w branży:

transportowo-spedycyjno-logistyczna, w skład której wchodzą zawody: technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik transportu kolejowego, technik transportu drogowego, kierowca mechanik, technik nawigator morski, technik rybołówstwa morskiego, technik żeglugi śródlądowej.

W wyniku naboru uzupełniającego zostanie zrekrutowany trener, który będzie współpracował z zespołem autorów przypisanych do branży transportowo-spedycyjno-logistycznej.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”.

Termin rekrutacji: zgłoszenia poprzez formularz do: 15 stycznia 2018 r. do godziny 23:59.

W celu przesłania zgłoszenia prosimy:

  1. Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy właściwy dla grupy branżowej transportowo-spedycyjno-logistycznej.
  2. Wypełnić wszystkie pola zgodnie z informacjami podanymi w formularzu zgłoszeniowym poprzez szczegółowe podanie wymaganych informacji.

Grupa branżowa transportowo-spedycyjno-logistyczna:

Zał_1_ogłoszenie_Trenerzy Transportowo-spedycyjno-logistyczna

Zał_2_Wykaz zawodów według grup zawodów

Załącznik nr 3a_Wymagania dla trenerów do prowadzenia spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji

 

Formularz zgłoszeniowy (http://formularze.ore.edu.pl/912718)

 

 

 

Opublikował: Agnieszka Brodowska
Publikacja dnia: 05.01.2018 15:23
Publikacja ostatniej zmiany: 05.01.2018 15:23

Dokument oglądany razy: 439
« inne wpisy