Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rekrutacje projekty

Pokaż wpisy z roku:

Etap 3. Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego - poszukujemy autorów suplementu do dyplomu oraz do kwalifikacji

28.05.2018

Zamawiający – Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu pozakonkursowego „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” – zaprasza do złożenia oferty w przedmiocie zamówienia: opracowanie suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz suplementu do kwalifikacji na podstawie zmodyfikowanych w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” podstaw programowych kształcenia w zawodach.

więcej...

Wyniki naboru na Autorów i Redaktora merytorycznego modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach w grupie zawodów „Wikliniarstwo”

24.05.2018

Zamawiający w dniu 15.02.2017 r. na podstawie obowiązujących Wymagań dla Autorów i Redaktorów zmodyfikowanych PPKZ w grupie zawodów "Wikliniarstwo" zawód "Koszykarz-plecionkarz" i analizy Formularzy zgłoszeniowych nadesłanych w okresie 06.02-14.02.2017 roku dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych, złożonych przez następujących Wykonawców:

więcej...

Wyniki naboru na Autorów i Redaktora merytorycznego modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach w grupie zawodów „Tapicerstwo”

24.05.2018

Zamawiający w dniu 15.02.2017r. na podstawie obowiązujących Wymagań dla Autorów i Redaktorów zmodyfikowanych PPKZ w grupie zawodów "Tapicerstwo" zawód "Tapicer" i analizy Formularzy zgłoszeniowych nadesłanych w okresie 06.02-14.02.2017 roku dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych, złożonych przez następujących Wykonawców:

więcej...

Wyniki naboru na Autorów i Redaktora merytorycznego modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach w grupie zawodów „Jubilerstwo”

24.05.2018

Zamawiający w dniu 7.06.2017 r. na podstawie obowiązujących Wymagań dla Autorów i Redaktorów zmodyfikowanych PPKZ w grupie zawodów "Jubilerstwo" zawód "Złotnik-jubiler" i analizy Formularzy zgłoszeniowych nadesłanych w okresie 26.05-06.06.2017 roku dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych, złożonych przez następujących Wykonawców:

więcej...

Wyniki naboru na Trenera spotkań Autorów i Redaktorów merytorycznych opracowujących modyfikację podstaw programowych kształcenia w zawodach w branży „Motoryzacyjnej”

24.05.2018

Zamawiający w dniu 6.03.2017 r. na podstawie obowiązujących Wymagań dla Trenerów do prowadzenia spotkań Autorów i Redaktorów zmodyfikowanych PPKZ i analizy Formularzy zgłoszeniowych nadesłanych w okresie 22.02-1.03.2017 roku dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez następujących Wykonawców:

więcej...

Wyniki naboru na autorów i recenzentów kryteriów weryfikacji w zawodach: technik programista i pracownik pomocniczy gastronomii

11.05.2018

Wyniki naboru na autorów i recenzentów kryteriów weryfikacji w zawodach: technik programista i pracownik pomocniczy gastronomii.

Rekrutacja prowadzona była w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” w terminie od 26.04.2018 r. do 7.05.2018 r.

więcej...

Etap 3. Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego - Poszukujemy autorów oraz recenzentów kryteriów weryfikacji w zawodzie technik programista oraz pracownik pomocniczy gastronomii

26.04.2018

NABÓR PRZEDŁUŻONY

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 3 autorów i 1 recenzenta kryteriów weryfikacji  w zawodzie technik programista oraz 3 autorów i 1 recenzenta kryteriów weryfikacji  w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii.

więcej...

Trwa rekrutacja - osoby do wspierania szkół w zakresie doradztwa zawodowego

08.03.2018

Zespół projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” informuje, że trwa rekrutacja osób, które zostaną przygotowane do wspierania szkół w zakresie działań z obszaru doradztwa zawodowego. Rekrutacja trwa do 22.03.2018 r.

więcej...

„Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” - przedłużenie rekrutacji

05.03.2018

Zespół projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” informuje, że poszukiwania trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera-koordynatora wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego nadal trwają.

więcej...

Zespół projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” poszukuje trenerów

19.02.2018

Zespół projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” informuje o poszukiwaniu trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera-koordynatora wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego. Rekrutację trenerów z powiatów z danego województwa prowadzą właściwe kuratoria oświaty.

 

więcej...

Etap 2. Partnerstwo - Nabór uzupełniający na zespoły 3 autorów

07.02.2018

Etap 2. Partnerstwo – Nabór uzupełniający na zespoły 3 autorów do opracowania uszczegółowionych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach – grupa zawodowa okrętownictwo.

więcej...

Wyniki naboru uzupełniającego na trenera spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w grupie branżowej transportowo-spedycyjno-logistycznej

30.01.2018

Wyniki naboru na trenera spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w grupie branżowej transportowo-spedycyjno-logistycznej. Nabór prowadzony był w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy” w terminie 5–15.01.2018 r.

więcej...

Poszukujemy redaktora merytorycznego opisów ofert wspomagania i sposobów ich wykorzystania w pracy szkoły (dobrych praktyk)

18.01.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje redaktora merytorycznego opisów ofert wspomagania i sposobów ich wykorzystania w pracy szkoły (dobrych praktyk)

więcej...

Etap 2. Partnerstwo - Poszukujemy trenera do prowadzenia spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w ramach grupy branżowej: transportowo-spedycyjno-logistyczna (nabór uzupełniający)

05.01.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje trenera spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w zawodach w branży:

transportowo-spedycyjno-logistyczna, w skład której wchodzą zawody: technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik transportu kolejowego, technik transportu drogowego, kierowca mechanik, technik nawigator morski, technik rybołówstwa morskiego, technik żeglugi śródlądowej.

W wyniku naboru uzupełniającego zostanie zrekrutowany trener, który będzie współpracował z zespołem autorów przypisanych do branży transportowo-spedycyjno-logistycznej.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”.

Termin rekrutacji: zgłoszenia poprzez formularz do: 15 stycznia 2018 r. do godziny 23:59.

więcej...Dokument oglądany razy: 107 798