Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Opracowanie 8 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

07.09.2020 10:50

W ramach realizacji projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie planuje opracowanie 8 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Publikacje skierowane będą do 8 grup odbiorców, w tym pracowników systemu edukacji, a także do dzieci i uczniów oraz ich rodziców:

  • nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,
  • specjalistów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,
  • pracowników niepedagogicznych pracujących w przedszkolach i szkołach, w szczególności osób pełniących rolę asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE),
  • dyrektorów szkół i przedszkoli,
  • dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół na wszystkich etapach edukacyjnych oraz rodziców;
  • dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP),
  • dyrektorów i pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
  • kadr kuratoriów oświaty (KO)

Wyceny proszę przesłać na załączonych poniżej formularzach, na adres e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl w terminie do 23.09.2020 r. wpisując w temacie wiadomości: „Poradniki edukacji włączającej”.

Więcej informacji w załącznikach:

Opublikował: Artur Wyroślak
Publikacja dnia: 07.09.2020 10:50
Publikacja ostatniej zmiany: 18.09.2020 09:37

Dokument oglądany razy: 206
« inne wpisy