Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Sędziowie kompetentni do przeprowadzenia oceny poprawności twierdzeń w skalach i ich dostosowania lub adaptacji do potrzeb uczniów z wybranymi SPE

16.01.2020 13:56

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na przeprowadzeniu oceny poprawności twierdzeń i skal i ich dostosowania lub adaptacji do potrzeb uczniów wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach realizacji zadania dotyczącego opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tj. w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z afazją i z Zespołem Aspergera.

Wycenę proszę przesłać na załączonym poniżej formularzu, na adres e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl w terminie do 20 stycznia 2020 r. do godz. 12.00, wpisując w temacie wiadomości: „Sędzia kompetentny – adaptacje narzędzi – wycena”.

Więcej informacji w załącznikach:

  1. Szacowanie wartości zamówienia
  2. Formularz szacowania
Opublikował: Artur Wyroślak
Publikacja dnia: 16.01.2020 13:56
Publikacja ostatniej zmiany: 16.01.2020 13:59

Dokument oglądany razy: 208
« inne wpisy