Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Szkolenie z zakresu standardów pracy poradni oraz wykorzystania narzędzi diagnostycznych TROS-KA dla koordynatorów systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

09.10.2019 11:18

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na realizację szkolenia z zakresu standardów pracy poradni oraz wykorzystania narzędzi diagnostycznych TROS-KA dla koordynatorów systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Zamawiający planuje realizację szkolenia w wymiarze 12 godz. dydaktycznych, składającego się z 3 godz. dydaktycznych wykładu oraz 9 godz. dydaktycznych warsztatów, w podziale na dwa obszary tematyczne:

  1. Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych TROS-KA – diagnoza i wspomaganie rozwoju zasobów transferowalnych uczniów – integracja działań poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół – 2 godz. dydaktyczne wykładu i 5 godzin dydaktycznych warsztatu;
  2. Standardy prowadzenia diagnozy funkcjonalnej w przedszkolach, szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych (procedury prowadzenia oceny spełnienia ww. standardów przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne) – 1 godz. dydaktyczna wykładu i 4 godziny dydaktyczne warsztatu.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie ORE w Warszawie, w dniach 20-21 listopada 2019 r.

Uczestnikami szkolenia w pierwszej kolejności rekrutacji będą koordynatorzy przeszkoleni przez ORE w ramach realizacji projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, tj. pedagodzy, psycholodzy pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Prowadzący będzie pracować z grupą ok. 25-osobową.

Więcej informacji w załączniku.

Opublikował: Artur Wyroślak
Publikacja dnia: 09.10.2019 11:18
Publikacja ostatniej zmiany: 09.10.2019 11:18

Dokument oglądany razy: 20
« inne wpisy