Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w formule blended-learning „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”

12.07.2019 15:09

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia blended-learning „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”.

Poszukujemy dwóch wykonawców: specjalisty ds. nauczania w klasach I–VI szkoły podstawowej oraz specjalisty ds. nauczania w klasach VII–VIII szkoły podstawowej oraz nauczania w szkołach ponadpodstawowych.

Wycenę w postaci wypełnionego załączonego formularza ofertowego proszę przesłać na adres e-mail: agnieszka.jaworska@ore.edu.pl w terminie do 17 lipca 2019 r. do godz. 11.00. W temacie wiadomości należy wpisać: Szkolenie blended-learning „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem  nowych technologii”– szacowanie wartości.

 

Więcej informacji w załącznikach:

  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy nr 1 – specjalista ds. nauczania w klasach I–VI szkoły podstawowej
  3. Wzór umowy nr 2 – specjalista ds. nauczania w klasach VII–VIII szkoły podstawowej oraz nauczania w szkołach ponadpodstawowych
  4. Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
  5. Załącznik 2 – Kosztorys prac
  6. Załącznik 3 – Wzór protokołu odbioru prac
  7. Załącznik 4 – Wzór raportu zaangażowania godzinowego
  8. Załącznik 5 – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 12.07.2019 15:09
Publikacja ostatniej zmiany: 12.07.2019 15:09

Dokument oglądany razy: 174
« inne wpisy