Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Szacowanie wartości zamówienia – specjalista ds. informatycznych

29.04.2019 15:21

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach planowanego do realizacji projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Zasady współpracy

Zamawiający przewiduje nawiązanie współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (dopuszcza możliwość pracy w systemie zadaniowym).

Terminy realizacji: ok. 3 lata (listopad 2019 – listopad 2022). Wymiar czasu pracy: 20 godzin miesięcznie. Sposoby świadczenia usługi będą ustalane we współpracy z Zamawiającym (zakłada się częściowe świadczenie usług w sposób zadaniowy). Wsparcie będzie świadczone w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego.

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: malgorzata.kummant@ore.edu.pl do 6.05.2019 r. do godz. 10.00, wpisując w temacie wiadomości: „Wsparcie informatyczno-techniczne – wycena”. Wycena powinna być przygotowana na zamieszczonym niżej Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Więcej informacji w załącznikach:

Opublikował: Agata Jarnutowska-Wrzodak
Publikacja dnia: 29.04.2019 15:21
Publikacja ostatniej zmiany: 30.04.2019 13:01

Dokument oglądany razy: 120
« inne wpisy