Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Szacowanie wartości zamówienia – ekspert ds. konsultacji

29.04.2019 15:25

Zadanie jest planowane do realizacji w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Planuje się zatrudnienie eksperta w formie umowy cywilnoprawnej w latach 2020–2021 w łącznym czasie nieprzekraczającym 12 miesięcy. Rozliczenie będzie następowało na podstawie Karty czasu pracy oraz comiesięcznego sprawozdania. Szacunkowy czas pracy eksperta to ok. 8 godzin zegarowych w miesiącu.  

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: malgorzata.kummant@ore.edu.pl  do 6.05.2019 r. do godz. 10:00, wpisując w temacie wiadomości: „Ekspert ds. konsultacji – wycena”. Wycena powinna być przygotowana na zamieszczonym niżej „Formularzu szacowania wartości zamówienia”.

Więcej informacji w załącznikach:

Opublikował: Agata Jarnutowska-Wrzodak
Publikacja dnia: 29.04.2019 15:25
Publikacja ostatniej zmiany: 30.04.2019 13:00

Dokument oglądany razy: 156
« inne wpisy