Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Wykonanie usługi dotyczącej opracowania i opisu koncepcji nakładek w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE) do programów nauczania oraz przygotowania i opisu dostosowań SPE do scenariuszy zajęć/lekcji

17.12.2018 13:45

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: pn.: „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego przewidziano wykonanie usługi dotyczącej opracowania i opisu koncepcji nakładek w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE) do programów nauczania oraz przygotowania i opisu dostosowań SPE do scenariuszy zajęć/lekcji.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do Ośrodka Rozwoju Edukacji szacunkowej kalkulacji kosztów przedstawionych w tabeli związanych z przeprowadzeniem ww. usługi, w terminie do 21.12.2018 r. do godz. 16.00 na adres mailowy: anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl.

Informacji związanych z niniejszym szacowaniem wartości zamówienia udziela Pani Anna Aleksandra Wesołowska pod numerem telefonu: 22 345 37 24

 

Więcej infromacji w załączniku.

Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 17.12.2018 13:45
Publikacja ostatniej zmiany: 17.12.2018 13:45

Dokument oglądany razy: 68
« inne wpisy