Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Ekspert ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego

06.05.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o podanie kwoty zaangażowania eksperta ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przy opracowaniu założeń koncepcyjnych dotyczących współpracy Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) z jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności w zakresie tworzenia, organizacji i finansowania działalności SCWEW. 

więcej...

PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ GRY INTERAKTYWNEJ „GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ” (SIECIOWEJ INTERAKTYWNEJ GRY PLATFORMOWEJ)

30.04.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z zapytaniem o cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia: PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ GRY INTERAKTYWNEJ „GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ” (SIECIOWEJ INTERAKTYWNEJ GRY PLATFORMOWEJ).

więcej...

Organizacja wizyty studyjnej w Portugalii (Porto) dla grupy 20 osób

30.04.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach planowanego projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej kwoty netto i brutto za wykonanie usługi obejmującej organizację wizyty studyjnej w Portugalii (Porto) dla grupy 20 osób.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia – ekspert ds. akredytacji

29.04.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę realizacji zadania polegającego na opracowaniu zasad i procedur akredytacji planowanych do utworzenia w systemie oświaty Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Instytucje te będą miały za zadanie wspieranie szkół ogólnodostępnych we wdrażaniu rozwiązań w obszarze edukacji włączającej.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia – ekspert ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (JST)

29.04.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej wycenie dotyczącej realizacji zadań eksperta ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przy opracowaniu założeń koncepcyjnych dotyczących współpracy Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) z jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie tworzenia, organizacji i finansowania działalności SCWEW. 

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia – ekspert ds. prawnych

29.04.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę pracy eksperta ds. prawnych w ramach planowanego projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia – ekspert ds. konsultacji

29.04.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie pracy eksperta do spraw konsultacji z pracownikami instytucji planowanych do utworzenia w ramach działań projektowych –Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Instytucje te będą miały za zadanie wspieranie szkół ogólnodostępnych we wdrażaniu rozwiązań w obszarze edukacji włączającej.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia – specjalista ds. informatycznych

29.04.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej wycenie dotyczącej realizacji zadań specjalisty w zakresie wsparcia informatycznego, w ramach planowanych do realizacji działań projektowych dotyczących utworzenia w systemie oświaty Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

więcej...

Wykonanie usługi w zakresie redakcji, korekty językowej, przygotowania graficznego oraz dostosowania do wymogów standardu WCAG

23.04.2019

Wykonanie usługi w zakresie redakcji, korekty językowej, przygotowania graficznego oraz dostosowania do wymogów standardu WCAG
w zakresie programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji opracowanych dla wychowania przedszkolnego i przedmiotów z kształcenia ogólnego.

więcej...

KOMPENDIUM WIEDZY na temat opracowania programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji

23.04.2019

Wykonanie usługi w zakresie opracowania części teoretycznej publikacji pn. „KOMPENDIUM WIEDZY na temat opracowania programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji  wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”

 

więcej...

Opracowanie publikacji na temat rozwijania kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii

04.04.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na napisaniu publikacji „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”.

więcej...

Opracowanie ramowego programu szkoleń dla nauczycieli z zakresu rozwijania kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów

04.04.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na napisaniu publikacji „Ramowy program szkoleń dla nauczycieli z zakresu rozwijania kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów”.

więcej...

Organizacja usługi cateringowej podczas spotkania zespołu recenzentów programów nauczania (jednodniowe spotkanie, liczba uczestników 20 osób)

26.03.2019

Organizacja usługi cateringowej podczas spotkania zespołu recenzentów programów nauczania (jednodniowe spotkanie,  liczba uczestników 20 osób).

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia – opracowanie publikacji na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów dostępnych w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich

21.03.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na napisaniu publikacji „Bezpieczne i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów dostępnych w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich”.

więcej...

Dostawa pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Centrum Szkoleniowego w Sulejówku

14.03.2019

W związku z planowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na „Dostawie pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Centrum Szkoleniowego w Sulejówku”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, zaprasza do składania propozycji cen

więcej...Dokument oglądany razy: 63 448