Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Prowadzenie wykładu w ramach planowanego do realizacji szkolenia dotyczącego terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

10.06.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: prowadzenie wykładu w ramach planowanego do realizacji szkolenia dotyczącego terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.

więcej...

Druk, oprawa i dystrybucja 14 publikacji w ramach realizacji zadania „Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Konferencje regionalne”

04.06.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o wycenę usługi druku, oprawy i dystrybucji publikacji przeznaczonych dla uczestników konferencji/warsztatów organizowanych w ramach realizacji zadania „Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej” wraz z przygotowaniem projektu.

więcej...

Przygotowanie i przeprowadzenie trzydniowych konferencji/warsztatów w Warszawie

31.05.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o wycenę usługi polegającej na organizacji konferencji/warsztatów dla doradców metodycznych i konsultantów w Warszawie dla maks. 695 osób w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

więcej...

Prowadzenie konferencji/warsztatów dla pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli

31.05.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o wycenę usługi polegającej na prowadzeniu konferencji/warsztatów dla doradców metodycznych i konsultantów w Warszawie oraz przygotowaniu scenariusza i materiałów dla prowadzących warsztaty w 16 województwach – w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach realizacji zadania „Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Konferencje regionalne”.

więcej...

Wykonanie i dostawa materiałów konferencyjnych wraz z przygotowaniem projektu

31.05.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o wycenę wykonania i dostawy materiałów konferencyjnych przeznaczonych dla uczestników konferencji/warsztatów organizowanych w ramach realizacji zadania „Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej” wraz z przygotowaniem projektu.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia – przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w formule blended-learning „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”

31.05.2019

Szacowanie wartości zamówienia – przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w formule blended-learning „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem  nowych technologii”

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia – przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w formule blended-learning „Rozwijanie kompetencji cyfrowych – wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się”

31.05.2019

Poszukujemy dwóch wykonawców – specjalisty ds. nauczania przedmiotów przyrodniczych i specjalisty ds. nauczania przedmiotów humanistycznych.

więcej...

Przeprowadzenie inwentaryzacji treści e-podręcznika do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej dostępnego na platformie www.epodreczniki.pl

17.05.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej ceny wykonania następującego zadania:

Przeprowadzenie inwentaryzacji treści e-podręcznika do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej dostępnego na platformie www.epodreczniki.pl - umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

więcej...

Zorganizowanie 2 jednodniowych spotkań w Warszawie dla max 60 osób każde w okresie od 01.2020 do 12.2021

16.05.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia  Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania: Zorganizowanie 2 jednodniowych spotkań w Warszawie dla max 60 osób każde w okresie od 01.2020 do 12.2021.

więcej...

Zorganizowanie 3 dwudniowych spotkań w Warszawie dla max 160 osób każde w okresie od 09.2019 do 12.2019

16.05.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia  Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania: Zorganizowanie 3 dwudniowych spotkań w Warszawie dla max 160 osób każde w okresie od 09.2019 do 12.2019.

więcej...

Zorganizowanie 125 spotkań w całej Polsce dla maks. 12 osób każde w okresie od 01.2022 do 12.2022, w miastach z siedzibą powiatu

16.05.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia  Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

Zorganizowanie 125 spotkań w całej Polsce dla maks. 12 osób każde w okresie od 01.2022 do 12.2022, w miastach z siedzibą powiatu.

więcej...

Weryfikacja merytoryczna zasobów

16.05.2019

Celem niniejszego szacowania jest uzyskanie informacji nt. kosztów wynikających z:

  1. Weryfikacji merytorycznej 168 programów nauczania umiejętności dodatkowych.
  2. Weryfikacji merytorycznej 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego.
więcej...

Moderowanie pracą zespołu ekspertów

16.05.2019

Celem szacowania jest uzyskanie informacji nt. kosztów wynikających z moderowania pracą zespołu ekspertów.  

więcej...

Opracowanie koncepcji 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz założeń i wkładów do regulaminów konkursowych

16.05.2019

Opracowanie koncepcji 800 e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz założeń i wkładów do regulaminów konkursowych.

 

więcej...

Ekspert ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego

06.05.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o podanie kwoty zaangażowania eksperta ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przy opracowaniu założeń koncepcyjnych dotyczących współpracy Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) z jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności w zakresie tworzenia, organizacji i finansowania działalności SCWEW. 

więcej...Dokument oglądany razy: 61 881