Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Odbiór 137 informacji zawodoznawczych przez eksperta ds. dostępności i WCAG 2.0

14.08.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. dostępności i WCAG 2.0.

więcej...

Wycena stawki brutto za godzinę pracy eksperta surdopedagoga

29.07.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta surdopedagoga

więcej...

Wycena stawki brutto za godzinę pracy eksperta psychologa lub logopedy lub neurologopedy

29.07.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta psychologa lub logopedy lub neurologopedy  

więcej...

Wycena stawki brutto za godzinę pracy eksperta naukowego – wiodącego

29.07.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta naukowego – wiodącego

więcej...

Wycena stawki brutto za godzinę pracy eksperta tyflopedagoga

29.07.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta tyflopedagoga.

więcej...

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w formule blended-learning „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”

12.07.2019

Poszukujemy dwóch wykonawców: specjalisty ds. nauczania w klasach I–VI szkoły podstawowej oraz specjalisty ds. nauczania w klasach VII–VIII szkoły podstawowej oraz nauczania w szkołach ponadpodstawowych.

więcej...

Wycena stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii

03.07.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii w ramach umowy cywilnoprawnej w okresie od 08.2019 r. do 03.2020 r.

więcej...

Usługa cateringowa podczas 2 jednodniowych spotkań

26.06.2019

Organizacja w siedzibie Zamawiającego, usługi cateringowej podczas 2 jednodniowych spotkań dla zespołu autorów opracowujących programy nauczania zawodu - 55 osób oraz zespołu autorów dostosowujących programy nauczania zawodu opracowane w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” do podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego - 55 osób.

więcej...

Usługa organizacji 16 konferencji/warsztatów regionalnych w ramach realizacji zadania pn.: “Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Konferencje regionalne”

12.06.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o wycenę usługi organizacji 16 konferencji/warsztatów regionalnych w ramach realizacji zadania  “Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Konferencje regionalne”.

więcej...

Organizacja dwudniowego spotkania w Warszawie

12.06.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o wycenę usługi polegającej na organizacji dwudniowego spotkania dla maks. 130 osób (jednak nie mniej niż 65) w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

więcej...

Prowadzenie warsztatów w ramach planowanego do realizacji szkolenia dotyczącego terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

10.06.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: prowadzenie warsztatów w ramach planowanego do realizacji szkolenia dotyczącego terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.

więcej...

Opracowanie narzędzi do monitorowania i standardów szkoleń i staży w ramach szkolenia w zakresie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

10.06.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: opracowanie narzędzi do monitorowania i standardów szkoleń i staży w ramach szkolenia w zakresie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.

więcej...

Opracowanie rekomendacji do zmian w przepisach prawa oświatowego (umowa o dzieło)

10.06.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: opracowanie rekomendacji do zmian w przepisach prawa oświatowego (umowa o dzieło).

więcej...

Opracowanie standardów superwizji (w ramach ramowych programów) dotyczących szkolenia z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

10.06.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: opracowanie standardów superwizji (w ramach ramowych programów) dotyczących szkolenia z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.

więcej...

Opracowanie scenariuszy i materiałów do prowadzenia szkoleń i staży w ramach szkolenia terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

10.06.2019

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: opracowanie scenariuszy i materiałów do prowadzenia szkoleń i staży w ramach szkolenia terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.

więcej...Dokument oglądany razy: 61 880