Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Szacowanie wartości zamówienia druku, oprawy oraz dystrybucji materiałów

12.02.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej kwoty brutto za wykonanie usługi obejmującej:

  1. druk i oprawę,
  2. dystrybucję materiałów
więcej...

Poprowadzenie dwóch 90-minutowych bloków zajęć na spotkaniu dla doradców metodycznych, konsultantów i nauczycieli języków obcych

09.02.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: poprowadzenie dwóch 90-minutowych bloków zajęć na spotkaniu dla doradców metodycznych, konsultantów i nauczycieli języków obcych.

Przedłużenie szacowania do dnia 23 lutego 2018 r. do godz. 23:59.

więcej...

Standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej

07.02.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji
o szacunkowej cenie następującego zadania:

Wystąpienie na temat „Standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej”, podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”.

więcej...

Organizacja procesu diagnostycznego i postdiagnostycznego

07.02.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji
o szacunkowej cenie następującego zadania:

Wystąpienie na temat „Organizacja procesu diagnostycznego i postdiagnostycznego”, podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”.

więcej...

Praktyczne wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF w odniesieniu do wybranych grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

07.02.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

Wystąpienie na temat „Praktyczne wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF w odniesieniu do wybranych grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”.

więcej...

Moderowanie sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych

05.02.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji
o szacunkowej cenie następującego zadania:

Moderowanie  sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów z poradni psychologiczno--pedagogicznych pt. Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przepisy prawa oświatowego.

więcej...

Druk 3200 pakietów materiałów oraz dystrybucji do wskazanych przez Zamawiającego 1600 placówek w kraju

02.02.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” zwraca się z prośbą o dokonanie szacowania wartości zamówienia polegającego na druku 3200 pakietów materiałów oraz dystrybucji do wskazanych przez Zamawiającego 1600 placówek w kraju.

Przedłużenie terminu nadsyłania szacowania do dnia 12.02.2018 r. do godz. 10:00.

więcej...

Moderowanie spotkań partnerów społecznych 12 BZPS oraz moderowanie konsultacyjnych seminariów branżowych

29.01.2018

Moderowanie spotkań partnerów społecznych 12 BZPS dotyczących opracowania rekomendacji do planów i programów nauczania oraz moderowanie konsultacyjnych seminariów branżowych dotyczących wypracowania ścieżek rozwoju zawodowego dla zawodów w 12 branżach, w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego – etap 2”.

Przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń do 6 lutego 2018 r. do godziny 13.00.

więcej...

Ocena merytoryczna koncepcji pakietów edukacyjnych oraz dokonanie recenzji pakietu edukacyjnego

19.01.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia  Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto) następującego zadania:

więcej...

Opracowaniu 4 koncepcji oraz wykonania 4 dzieł w postaci kursów e-learningowych w formie samouczka

10.01.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” zwraca się z prośba o dokonanie szacowania wartości zamówienia polegającego na  opracowaniu 4 koncepcji oraz wykonania 4 dzieł w postaci kursów e-learningowych w formie samouczka.

więcej...

Wycena wartości czterech spotkań (Partnerstwo. Etap 3)

10.01.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości 3 typów spotkań (dwóch dwudniowych i jednodniowego) zgodnie z załączonym poniżej Formularzem cenowym - Załącznik nr 1. Wszystkie spotkania organizowane według poniższych typów będą odbywały się w Warszawie, hotele 3-gwiazdkowe w odległości max do 10 km od Dworca Centralnego. Zamówienie obejmuje w szczególności następujące usługi: przygotowanie i obsługę spotkania, usługę konferencyjną, usługę restauracyjną, usługę hotelową, zwrot kosztów podróży dla uczestników spotkań.

więcej...

Organizacja jednodniowego spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla 224 osób dotyczącego prezentacji wyników pilotażu projektu

08.01.2018

Wycena szacunkowa zadania polegającego na organizacji jednodniowego spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla 224 osób dotyczącego prezentacji wyników pilotażu projektu Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń, zwanego dalej „Spotkaniem”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój (PO WER). 

więcej...

Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej" - rozeznanie rynku

05.01.2018

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu i organizacji szkoleń dla przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), kuratoriów oświaty (KO), jednostek samorządu terytorialnego (JST) i innych placówek oświatowych związanych z pracą 
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).  

Wycenę, czyli uzupełnioną tabelę stanowiącą załącznik do ogłoszenia, proszę przesłać na adres mailowy: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl, w terminie do dnia 11 stycznia 2018 roku.

 

więcej...

Weryfikacja merytoryczna i wprowadzenie zmian w modelowej koncepcji szkoły ćwiczeń

05.01.2018

Weryfikacja merytoryczna i wprowadzenie zmian w modelowej koncepcji szkoły ćwiczeń - szacowanie ceny zamówienia

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – poszukuje 5 wykonawców do weryfikacji merytorycznej i wprowadzenia zmian w modelowej koncepcji szkoły ćwiczeń.

Termin nadsyłania formularzy, zawierających informację dot. ceny brutto za jedną stronę opracowania  na adres szkolacwiczen@ore.edu.pl upływa 10 stycznia 2018 r. o godz. 10.00. 

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia: Usługa cateringowa podczas jednodniowego spotkania dla 120 osób organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1”.

05.01.2018

Szacowanie wartości zamówienia: Usługa cateringowa podczas jednodniowego spotkania dla 120 osób organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa podczas jednodniowego spotkania podsumowującego projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój.

Usługa cateringowa świadczona będzie w Warszawie. Miejscem realizacji spotkania będzie siedziba instytucji Zamawiającego.

Wycenę prosimy przesłać na adres: anna.kamont@ore.edu.pl najpóźniej do 8 stycznia 2018 r. do godziny 12.00. 
Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2016.1020),
a złożona wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

więcej...Dokument oglądany razy: 54 326