Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Organizacja jednodniowego spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla 224 osób dotyczącego prezentacji wyników pilotażu projektu

14.03.2018

Wycena szacunkowa zadania polegającego na organizacji jednodniowego spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla 224 osób dotyczącego prezentacji wyników pilotażu projektu Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń, zwanego dalej „Spotkaniem”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój (PO WER). 

więcej...

Przeprowadzenie dwóch dwudniowych ogólnopolskich szkoleń dla 160 osób każde

09.03.2018

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie dwóch dwudniowych ogólnopolskich szkoleń dla 160 osób każde w Warszawie w okresie:  IV kwartał 2019 r. i I kwartał 2020 r.

więcej...

Organizacja 7 spotkań roboczych zespołów ekspertów w Warszawie

09.03.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na organizacji 7 spotkań roboczych zespołów ekspertów w Warszawie. Planuje się udział w każdym spotkaniu min. 15 osób.

więcej...

Kotekta i redakcja techniczna materiałów opracowywanych przez zespoły ekspertów

09.03.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na korekcie i redakcji technicznej materiałów opracowywanych przez zespoły ekspertów.

więcej...

Zorganizowanie 10 dwudniowych szkoleń dla 10 osób każde

09.03.2018

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 10 dwudniowych szkoleń dla 10 osób każde,
w miastach wojewódzkich, w okresie II kwartał 2020 r.

więcej...

Zorganizowanie 2 jednodniowych ogólnopolskich konferencji dla 150 osób każda

09.03.2018

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 2 jednodniowych ogólnopolskich konferencji dla 150 osób każda w okresie:

  • maj – lipiec 2019 r. w Warszawie lub w Krakowie oraz
  • październik – grudzień 2020 r. w Warszawie lub w Krakowie.
więcej...

Wycena wartości trzech typów spotkań - Partnerstwo. Etap 3

06.03.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości trzech typów spotkań, zgodnie z załączonym poniżej Formularzem cenowym – Załącznik nr 1. Wszystkie spotkania organizowane według poniższych typów będą odbywały się w Warszawie (hotele 3-gwiazdkowe w odległości maks. do 10 km od Dworca Centralnego). Zamówienie obejmuje w szczególności następujące usługi: przygotowanie i obsługę spotkania, usługę konferencyjną, usługę restauracyjną, usługę hotelową, zwrot kosztów podróży dla uczestników spotkań.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia materiałów konferencyjnych

05.03.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie
informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

dostawa materiałów konferencyjnych dla Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

więcej...

Opracowanie recenzji programu szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego obejmującego około 200 znormalizowanych stron

02.03.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto) następującego zadania:

opracowanie recenzji programu szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego obejmującego około 200 znormalizowanych stron (1 strona = 1 800 znaków ze spacjami).

więcej...

Opracowanie suplementu do kwalifikacji oraz do dyplomu w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” - etap 2 i 3

28.02.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia  Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania: opracowanie suplementu do kwalifikacji oraz do dyplomu w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” – etap 2 i 3.

więcej...

Opracowanie oraz redakcja merytoryczna planów i programów nauczania dla zmodyfikowanych PPKZ w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”

27.02.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia  Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto/brutto) następującego zadania: Opracowanie oraz redakcja merytoryczna planów i programów nauczania dla zmodyfikowanych PPKZ w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”.

więcej...

Recenzja merytoryczna planów i programów nauczania dla zmodyfikowanych PPKZ w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”

27.02.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia  Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto/brutto) następującego zadania: Recenzja merytoryczna planów i programów nauczania dla zmodyfikowanych PPKZ w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”

więcej...

Opracowanie recenzji programu szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego obejmującego około 200 znormalizowanych stron

26.02.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (brutto/netto) następującego zadania:

opracowanie recenzji programu szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego obejmującego około 200 znormalizowanych stron (1 strona = 1 800 znaków ze spacjami).

więcej...

Opracowanie adaptacji i dostosowań do potrzeb uczniów ze spe modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9-13 lat

21.02.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach realizacji projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

Szacowanie wartości zamówienia  dotyczącego opracowania adaptacji i dostosowań do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9-13 lat.

 

 
więcej...

Zorganizowanie i przeprowadzenie „inspiratoriów pomysłowej szkoły” – spotkań plenarnych i warsztatowych

21.02.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego przewidziano zorganizowanie i przeprowadzenie „inspiratoriów pomysłowej szkoły” – spotkań plenarnych i warsztatowych (meetingów).

 

więcej...Dokument oglądany razy: 54 324