Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Redakcja merytoryczna i recenzja publikacji „Dobre praktyki”

27.04.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zamówienia:

redakcja merytoryczna i recenzja publikacji „Dobre praktyki”.

Termin nadsyłania wycen zostasł przedłużony do 7 maja 2018 r. do godz. 9:00

więcej...

Opracowanie materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń z zakresu diagnozy funkcjonalnej

26.04.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

Opracowanie materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń z zakresu diagnozy funkcjonalnej.

więcej...

Opracowanie materiału opisującego zadania poradni „wiodących” w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

26.04.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

Opracowanie materiału opisującego zadania poradni „wiodących” w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

więcej...

Moderowanie dwóch seminariów – konsultacje standardów poradni wiodących w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

26.04.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia:

Moderowanie dwóch seminariów – konsultacje standardów poradni wiodących w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

więcej...

Świadczenie usługi cateringowej podczas dwóch jednodniowych seminariów

26.04.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej ceny następującej usługi:

Świadczenie usługi cateringowej podczas dwóch jednodniowych seminariów.

więcej...

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości spotkania

24.04.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości spotkania zgodnie z Formularzem cenowym – Załącznik nr 1. Trzy jednodniowe spotkania będą odbywały się w Warszawie (hotele 3-gwiazdkowe w odległości maks.10 km od Dworca Centralnego). Zamówienie obejmuje w szczególności następujące usługi: przygotowanie i obsługę spotkania, usługę konferencyjną, usługę restauracyjną, usługę hotelową, zwrot kosztów podróży dla uczestników spotkań.

więcej...

Moderowanie sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych

23.04.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

Moderowanie  sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych „Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przepisy prawa oświatowego”.

więcej...

Opracowanie rekomendacji do zmian w przepisach prawa w obszarze poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

23.04.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie zamówienia w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie rekomendacji do zmian w przepisach prawa w obszarze poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

więcej...

Druk, oprawa oraz dystrybucja publikacji - Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży

23.04.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej kwoty brutto za wykonanie usługi obejmującej:                  

  1. Druk i oprawę,
  2. Dystrybucję publikacji „Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży . Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi”, praca zbiorowa pod red. Kazimiery Krakowiak.
więcej...

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratoriów oświaty, jednostek samorządu terytorialnego i innych placówek oświatowych

23.04.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie zamówienia w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia na przygotowanie nośników USB wraz z dostawą

23.04.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na przygotowanie nośników USB wraz z dostawą.

więcej...

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratoriów oświaty, jednostek samorządu terytorialnego i innych placówek oświatowych

20.04.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie zamówienia w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), kuratoriów oświaty (KO), jednostek samorządu terytorialnego (JST) i innych placówek oświatowych związanych z pracą
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), opracowaniu założeń metodologicznych dot. wyboru kadry koordynującej działania pilotażowe oraz dotyczącej wyboru uczestników szkoleń pilotażowych.

więcej...

Opracowanie elektronicznej wersji 4 pakietów narzędzi służących walidacji trenerów oświaty, w oparciu o gotowe materiały merytoryczne

16.04.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

Opracowanie elektronicznej wersji 4 pakietów narzędzi służących walidacji trenerów oświaty, w oparciu o gotowe materiały merytoryczne.  

więcej...

Przygotowanie i przeprowadzenie w zakresie organizacyjnym i rekrutacyjnym konferencji

13.04.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie w zakresie organizacyjnym i rekrutacyjnym konferencji w projekcie  Przywództwo - opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty.

więcej...

Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych

13.04.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

„Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących, w druku powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez Zamawiającego”

więcej...Dokument oglądany razy: 54 330