Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Tłumaczenie specjalistyczne materiałów z zakresu edukacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego z języka portugalskiego na język polski oraz redakcja merytoryczna tekstu po tłumaczeniu, korekta wraz z rewizją tekstu

07.06.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia:

tłumaczenie specjalistyczne materiałów z zakresu edukacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego z języka portugalskiego na język polski oraz redakcja merytoryczna tekstu po tłumaczeniu,  korekta wraz z rewizją tekstu.

więcej...

Druk i oprawa oraz upowszechnienie (dystrybucja) publikacji

05.06.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej kwoty brutto za wykonanie usługi obejmującej:

druk i oprawę oraz upowszechnienie (dystrybucję) publikacji „Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży
z wybranymi specjalnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi”, praca zbiorowa pod red. Kazimiery Krakowiak.

więcej...

Opracowanie materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń z zakresu diagnozy funkcjonalnej

05.06.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

opracowanie materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń z zakresu diagnozy funkcjonalnej.

więcej...

Opracowanie 4 koncepcji oraz wykonanie 4 dzieł w postaci kursów e-learningowych w formie samouczka

04.06.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” zwraca się z prośbą o dokonanie szacowania wartości zamówienia polegającego na opracowaniu 4 koncepcji oraz wykonaniu 4 dzieł w postaci kursów e-learningowych w formie samouczka.

więcej...

Świadczenie usługi cateringowej podczas dwóch jednodniowych seminariów

04.06.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej ceny następującej usługi:

świadczenie usługi cateringowej podczas dwóch jednodniowych seminariów.

Termin nadsyłania szacowania został przedłużony do dnia 8 czerwca 2018 r. do godz. 12:00.

więcej...

Moderowanie dwóch seminariów - konsultacje standardów poradni „wiodących” w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

04.06.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia:

moderowanie dwóch seminariów – konsultacje standardów poradni „wiodących” w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

więcej...

Opracowanie materiału opisującego zadania poradni „wiodących” w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

04.06.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

opracowanie materiału opisującego zadania poradni „wiodących” w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

więcej...

Ocena ekspercka i odbiór materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i książek pomocniczych dla uczniów niepełnosprawnych

30.05.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

ocena ekspercka i odbiór materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i książek pomocniczych dla uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem wiedzy z zakresu językoznawstwa, glottodydaktyki, pedagogiki specjalnej, w tym surdopedagogiki
i oligofrenopedagogiki, komunikacji alternatywnej i polskiego języka migowego.

więcej...

Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela

30.05.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie zadania polegającego na opracowaniu przez zespoły przedmiotowe koncepcji i materiałów dydaktycznych oraz przygotowania cyklu szkoleń i przeszkolenia nauczycieli konsultantów.

więcej...

Wycena wartości tłumaczenia specjalistycznego z języka polskiego na język angielski dokumentacji programowej kształcenia zawodowego - suplementów Europass

30.05.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości tłumaczenia specjalistycznego z języka polskiego na język angielski dokumentacji programowej kształcenia zawodowego – suplementów Europass do dyplomów/świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe

więcej...

Opracowanie raportu zawierającego rekomendacje zmian w przepisach prawa związanych z tworzeniem i utrzymaniem szkół ćwiczeń

29.05.2018

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie raportu zawierającego rekomendacje zmian w przepisach prawa związanych z tworzeniem i utrzymaniem szkół ćwiczeń, z uwzględnieniem obszaru kształcenia oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zamawiający wymaga aby objętość raportu wynosiła 50 znormalizowanych stron [jedna strona to 1800 znaków ze spacjami].

więcej...

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników podczas odbywających się szkoleń na terenie Ukrainy w terminie wrzesień-listopad 2018 r.

29.05.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie i  przesłanie FORMULARZA WYCENY SZACUNKOWEJ, dotyczącego następującej usługi polegającej na:

zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia uczestników podczas odbywających się szkoleń na terenie Ukrainy.

więcej...

Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych

28.05.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i usługa druku i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących, w druku powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez Zamawiającego.

więcej...

Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych

28.05.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i usługa druku i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących, w druku powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez Zamawiającego.

więcej...

Redakcja językowa i korekta publikacji „Dobre praktyki”

25.05.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zamówienia:

redakcja językowa i korekta publikacji „Dobre praktyki”.

więcej...Dokument oglądany razy: 53 367