Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Opracowanie adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9–13 lat do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

19.09.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

opracowanie adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9–13 lat do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

więcej...

Druk materiałów szkoleniowych oraz dystrybucja do wskazanych przez Zamawiającego placówek oświatowych

14.09.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: Druk materiałów szkoleniowych oraz dystrybucja do wskazanych przez Zamawiającego placówek oświatowych

więcej...

Redakcja językowa i korekta materiału Model wdrażania diagnozy funkcjonalnej uwzględniający założenia Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF

11.09.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

Redakcja językowa i korekta materiału Model wdrażania diagnozy funkcjonalnej uwzględniający założenia Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF.

więcej...

Organizacja usługi cateringowej podczas spotkań zespołu merytorycznego (dwa jednodniowe spotkania, każde dla 20 osób)

11.09.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: Organizacja usługi cateringowej podczas spotkań zespołu merytorycznego (dwa jednodniowe spotkania, każde dla 20 osób).

więcej...

Opracowanie materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń z zakresu diagnozy funkcjonalnej

04.09.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: Opracowanie materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń z zakresu diagnozy funkcjonalnej.

więcej...

Druk i oprawa oraz upowszechnienie (dystrybucja) publikacji

04.09.2018

Druk i oprawa oraz upowszechnienie (dystrybucja) publikacji „Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi”, praca zbiorowa pod red. Kazimiery Krakowiak.

więcej...

Opracowanie adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9–13 lat do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

28.08.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

opracowanie adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9–13 lat do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

więcej...

Przeprowadzenie inwentaryzacji treści e-podręczników dostępnych na platformie www.epodreczniki.pl - umowa o dzieło

21.08.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej ceny wykonania następującego zadania: Przeprowadzenie inwentaryzacji treści e-podręczników dostępnych na platformie www.epodreczniki.pl - umowa o dzieło

więcej...

Opracowanie przykładowych map modułów do poszczególnych przedmiotów - umowa o dzieło

21.08.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej ceny (brutto) wykonania następującego zadania: Opracowanie przykładowych map modułów do poszczególnych przedmiotów - umowa o dzieło

więcej...

Weryfikator ds. e-materiałów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) - umowa zlecenie

14.08.2018

W celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia prosimy o podanie stawki netto oraz brutto za godzinę pracy weryfikatora ds. adaptacji e-materiałów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) - umowa zlecenie

więcej...

Opracowanie koncepcji i przygotowanie treści szkolenia e-learningowego Nowe technologie w nauczaniu języka hiszpańskiego w ramach programu RedELEprof

14.08.2018

Przedmiotem rozeznania rynku jest opracowanie koncepcji i przygotowanie treści szkolenia e-learningowego Nowe technologie w nauczaniu języka hiszpańskiego w ramach programu RedELEprof.

więcej...

Opracowanie programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/lekcji dla szkoły ponadpodstawowej

10.08.2018

Opracowanie programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/lekcji dla szkoły ponadpodstawowej.

więcej...

Kalkulacja kosztów dotycząca oceny koncepcji programów nauczania i recenzji programów nauczania

10.08.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji planuje ogłosić zamówienie publiczne na usługę polegającą na ocenie koncepcji programów nauczania ze scenariuszem zajęć/lekcji dla szkoły ponadpodstawowej zwanej dalej KPN, (w tym ocenie kompetencji potencjalnych autorów prac konkursowych - KPN) oraz przygotowaniu recenzji programów nauczania ze scenariuszami zajęć/lekcji zwanych dalej PN dla szkoły ponadpodstawowej.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia - przeprowadzenie usługi wydawniczej dwóch publikacji

06.08.2018

Szacowanie wartości zamówienia – przeprowadzenie usługi wydawniczej dwóch publikacji

więcej...

Opracowanie adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9–13 lat do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

30.07.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie – w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

opracowanie adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9–13 lat do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

więcej...Dokument oglądany razy: 54 325