Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Szacowanie wartości zamówienia – eksperci ds. opracowania modelu szkolenia i doradztwa

15.10.2018

Szacowanie wartości zamówienia – eksperci ds. opracowania modelu szkolenia i doradztwa

więcej...

Opracowanie materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń z zakresu diagnozy funkcjonalnej

10.10.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: Opracowanie materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń z zakresu diagnozy funkcjonalnej.

więcej...

Opracowanie materiału merytorycznego - raportu dotyczącego analizy porównawczej istniejącego systemu planowania

10.10.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

opracowanie materiału merytorycznego - raportu dotyczącego analizy porównawczej istniejącego systemu planowania, organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zastosowania diagnozy funkcjonalnej oraz wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF w kontekście planowanych zmian.

więcej...

Druk i oprawa oraz upowszechnienie (dystrybucja) publikacji

10.10.2018

Druk i oprawa oraz upowszechnienie (dystrybucja) publikacji „Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi”, praca zbiorowa pod red. Kazimiery Krakowiak.

Szacowanie przedłużone do 17 października 2018 r. 

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia na przygotowanie nośników USB wraz z dostawą

05.10.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na przygotowanie nośników USB wraz z dostawą.

więcej...

Opracowanie adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9–13 lat do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

03.10.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

opracowanie adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9–13 lat do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

więcej...

Eksperci ds. opracowania modelu

01.10.2018

Szacowanie wartości zamówienia – eksperci ds. opracowania modelu.

więcej...

Szacunkowa cenia 1 godziny pracy 1 eksperta ds. psychometrii

28.09.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie 1 godziny pracy 1 eksperta ds. psychometrii.

więcej...

Szacunkowa cena 1 godziny pracy 1 eksperta ds. pilotażu z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej

28.09.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie 1 godziny pracy 1 eksperta ds. pilotażu z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

więcej...

Opracowanie materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń z zakresu diagnozy funkcjonalnej

26.09.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: Opracowanie materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń z zakresu diagnozy funkcjonalnej.

więcej...

Organizacja usługi cateringowej podczas spotkań zespołu merytorycznego (dwa jednodniowe spotkania, każde dla 20 osób)

20.09.2018

Organizacja usługi cateringowej podczas spotkań zespołu merytorycznego (dwa jednodniowe spotkania, każde dla 20 osób).

więcej...

Redakcja językowa i korekta materiału

20.09.2018

Redakcja językowa i korekta materiału Model wdrażania diagnozy funkcjonalnej uwzględniający założenia Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF.

więcej...

Opracowanie materiału merytorycznego - raportu dotyczącego analizy porównawczej

20.09.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

opracowanie materiału merytorycznego - raportu dotyczącego analizy porównawczej istniejącego systemu planowania, organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zastosowania diagnozy funkcjonalnej oraz wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF w kontekście planowanych zmian.

więcej...

Pogłębiona recenzja e-materiałów dydaktycznych w typie abstrakty - MATEMATYKA - umowa zlecenie

20.09.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie zamówienia:

Pogłębiona recenzja e-materiałów dydaktycznych w typie abstrakty – MATEMATYKA – umowa zlecenie

więcej...

Weryfikacja e-materiałów dydaktycznych do przedmiotów artystycznych pod kątem funkcjonalnym

20.09.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie zamówienia:

Weryfikacja e-materiałów dydaktycznych do przedmiotów artystycznych pod kątem funkcjonalnym

więcej...Dokument oglądany razy: 49 825