Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Kalkulacja kosztów dotyczących oceny koncepcji programów nauczania i recenzji programów nauczania

28.06.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji planuje ogłosić zamówienie publiczne na usługę polegającą na ocenie koncepcji programów nauczania ze scenariuszem zajęć/lekcji dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej zwanej dalej KPN, (w tym ocenie kompetencji potencjalnych autorów prac konkursowych - KPN) oraz przygotowaniu recenzji programów nauczania ze scenariuszami zajęć/lekcji zwanych dalej PN dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej.

więcej...

Druk i oprawa oraz upowszechnienie (dystrybucja) publikacji

25.06.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej kwoty brutto za wykonanie usługi obejmującej:

druk i oprawę oraz upowszechnienie (dystrybucję) publikacji „Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży
z wybranymi specjalnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi”, praca zbiorowa pod red. Kazimiery Krakowiak.

więcej...

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego „Miejsce i rola szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli”

22.06.2018

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć warsztatowych podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego „Miejsce i rola szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli”, adresowanego do pracowników systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli i systemu kształcenia nauczycieli, w ramach realizacji projektu koncepcyjnego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”.

więcej...

Korekta i redakcja merytoryczna materiałów

21.06.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

korekta i redakcja merytoryczna materiałów z zakresu podnoszenia kompetencji nauczycieli matematyki i języka angielskiego w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, realizującymi podstawę programową kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych ogólnodostępnych (II etap edukacyjny) w podziale na dwie części.

więcej...

Druk i dystrybucja czterech publikacji

13.06.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę usługi polegającej na druku i dystrybucji czterech publikacji.

 

więcej...

Opracowanie materiałów merytorycznych zawierających profile funkcjonowania dzieci/uczniów w obszarach ICF kluczowych z punktu widzenia dostosowania procesu kształcenia

08.06.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia w przedmiocie: opracowanie materiałów merytorycznych zawierających profile funkcjonowania dzieci/uczniów w obszarach ICF kluczowych z punktu widzenia dostosowania procesu kształcenia.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia - redakcja językowa i techniczna oraz korekta tekstów z obszaru wspomagania szkół i placówek, walidacji i certyfikacji trenerów oświaty

08.06.2018

W ramach procedury rozeznania rynku Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do złożenia oferty, zawierającej oszacowanie kosztu redakcji językowej i technicznej oraz korekty tekstów opracowanych w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”.

więcej...

Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela

07.06.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie zadania polegającego na opracowaniu przez zespoły przedmiotowe koncepcji i materiałów dydaktycznych, przygotowania cyklu szkoleń oraz przeszkolenia nauczycieli konsultantów.

więcej...

Tłumaczenie specjalistyczne materiałów z zakresu edukacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego z języka portugalskiego na język polski oraz redakcja merytoryczna tekstu po tłumaczeniu, korekta wraz z rewizją tekstu

07.06.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia:

tłumaczenie specjalistyczne materiałów z zakresu edukacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego z języka portugalskiego na język polski oraz redakcja merytoryczna tekstu po tłumaczeniu,  korekta wraz z rewizją tekstu.

więcej...

Druk i oprawa oraz upowszechnienie (dystrybucja) publikacji

05.06.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej kwoty brutto za wykonanie usługi obejmującej:

druk i oprawę oraz upowszechnienie (dystrybucję) publikacji „Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży
z wybranymi specjalnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi”, praca zbiorowa pod red. Kazimiery Krakowiak.

więcej...

Opracowanie materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń z zakresu diagnozy funkcjonalnej

05.06.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

opracowanie materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń z zakresu diagnozy funkcjonalnej.

więcej...

Opracowanie 4 koncepcji oraz wykonanie 4 dzieł w postaci kursów e-learningowych w formie samouczka

04.06.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” zwraca się z prośbą o dokonanie szacowania wartości zamówienia polegającego na opracowaniu 4 koncepcji oraz wykonaniu 4 dzieł w postaci kursów e-learningowych w formie samouczka.

więcej...

Świadczenie usługi cateringowej podczas dwóch jednodniowych seminariów

04.06.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej ceny następującej usługi:

świadczenie usługi cateringowej podczas dwóch jednodniowych seminariów.

Termin nadsyłania szacowania został przedłużony do dnia 8 czerwca 2018 r. do godz. 12:00.

więcej...

Moderowanie dwóch seminariów - konsultacje standardów poradni „wiodących” w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

04.06.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia:

moderowanie dwóch seminariów – konsultacje standardów poradni „wiodących” w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

więcej...

Opracowanie materiału opisującego zadania poradni „wiodących” w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

04.06.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

opracowanie materiału opisującego zadania poradni „wiodących” w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

więcej...Dokument oglądany razy: 34 994