Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Druk publikacji oraz dostawy do siedziby Zamawiającego

30.11.2020

W celu ustalenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na druku publikacji oraz dostawy do siedziby Zamawiającego (00- 478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 28).

więcej...

Druk publikacji i dostawa do siedziby Zamawiającego

17.11.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na druku publikacji i dostawy do siedziby Zamawiającego.

więcej...

Zakup zestawów do prowadzenia wideokonferencji

12.11.2020

Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów do prowadzenia wideokonferencji w ilości 3 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do szacowania wartości zamówienia.

więcej...

Zakup urządzeń wielofunkcyjnych z opcją skanera

12.11.2020

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń wielofunkcyjnych z opcją skanera dla personelu projektu w ilości 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do szacowania wartości zamówienia.

więcej...

Przygotowanie recenzji merytorycznej „Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

09.11.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę zamówienia, związanego z przygotowaniem recenzji merytorycznej „Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

więcej...

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych

06.11.2020

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

więcej...

Opracowanie rekomendacji dot. mechanizmów współpracy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

02.11.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu rekomendacji dot. mechanizmów współpracy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z pracownikami szkół i przedszkoli, placówek doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji ochrony zdrowia.

więcej...

Weryfikacja pakietów szkoleniowych do prowadzenia szkoleń dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

02.11.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na weryfikacji pakietów szkoleniowych do prowadzenia szkoleń dla poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu zastosowania narzędzi diagnostycznych opracowanych w projekcie pozakonkursowym ORE Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa.

więcej...

Opracowanie standardów szkoleń i doradztwa poprowadzonego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na rzecz innych poradni

02.11.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu standardów szkoleń i doradztwa poprowadzonego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na rzecz innych poradni.

więcej...

Opracowanie pakietów szkoleniowo-doradczych dla kadr placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych

20.10.2020

W ramach realizacji w trybie nadzwyczajnym projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), zwany dalej Zamawiającym, planuje następujący przedmiot zamówienia:

  • Kompleksowe opracowanie 15 pakietów szkoleniowo-doradczych dla kadr placówek doskonalenia nauczycieli (pdn) i bibliotek pedagogicznych (bp) przygotowujących do pracy z nauczycielami w zakresie prowadzenia przez nich edukacji zdalnej w szkole/przedszkolu. Termin realizacji zadania – 25 listopada 2020 r.
  • Korekta, redakcja językowa i techniczna materiałów i pakietów szkoleniowo-doradczych dla pracowników pdn i bp. Termin realizacji zadania – 10 grudnia 2020 r.
  • Opracowanie graficzne 15 pakietów szkoleniowo-doradczych dla pracowników pdn i bp. Termin realizacji zadania - 18 grudnia 2020 r.
więcej...

Wycena stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii

23.09.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii.

więcej...

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

18.09.2020

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w celu realizacji żywienia zbiorowego dla uczestników form szkoleniowych, organizowanych na terenie Centrum Szkoleniowego w Sulejówku.

więcej...

Opracowanie ramowych programów oraz pakietów szkoleń i doradztwa

14.09.2020

W ramach realizacji projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” lub „ORE”, planuje opracowanie ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa.

więcej...

Przeprowadzenie trzech webinariów dla pracowników oświaty

11.09.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z prośbą o podanie kosztu przygotowania i przeprowadzenia trzech webinariów dla pracowników oświaty (odbiorcami będą pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz szkół i placówek) z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, na temat:

  1. Zdrowie psychiczne uczniów, w tym w edukacji zdalnej.
  2. Zarządzanie sobą w pracy zdalnej, hybrydowej i po powrocie do przedszkola, szkoły, poradni.
  3. Budowanie relacji i współpraca z rodzicami uczniów podczas edukacji zdalnej.
więcej...

Opracowanie 8 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

07.09.2020

W ramach realizacji projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie planuje opracowanie 8 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

 

więcej...Dokument oglądany razy: 83 295