Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Sędziowie kompetentni do przeprowadzenia oceny poprawności twierdzeń w skalach i ich dostosowania lub adaptacji do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

26.02.2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez łącznie 4 sędziów kompetentnych zadania polegającego na przeprowadzeniu oceny poprawności twierdzeń i skal i ich dostosowania lub adaptacji do potrzeb uczniów wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach realizacji zadania dotyczącego opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z afazją i z Zespołem Aspergera.

więcej...

Wycena stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii

26.02.2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii w ramach umowy zlecenia w okresie od 04.2021 r. do 09.2021 r.

więcej...

Nauczyciele badacze do prowadzenia badań dotyczących opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA

26.02.2021

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na prowadzeniu badań pilotażowych i normalizacyjnych z wykorzystaniem zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA przez maksymalnie 12 nauczycieli-badaczy wśród maksymalnie 210 uczniów.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na urządzenia wielofunkcyjne z opcją skanera w ilości 2 sztuk

10.02.2021

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na urządzenia wielofunkcyjne z opcją skanera w ilości 2 sztuk w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zestawy do prowadzenia wideokonferencji w ilości 3 sztuk

10.02.2021

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  zestawy do prowadzenia wideokonferencji w ilości 3 sztuk w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na komputery przenośne w ilości 11 sztuk

10.02.2021

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na komputery przenośne w ilości 11 sztuk w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

więcej...

Kompleksowe opracowanie graficzne 18 pakietów materiałów szkoleniowo-doradczych dla kadr systemu oświaty

14.01.2021

W ramach realizacji w trybie nadzwyczajnym projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), zwany dalej Zamawiającym, planuje następujący przedmiot zamówienia:

  • Kompleksowe opracowanie graficzne 18 pakietów materiałów szkoleniowo-doradczych dla kadr systemu oświaty
więcej...

Korekta, redakcja językowa i techniczna materiałów i pakietów szkoleniowo-doradczych dla kadr systemu oświaty

13.01.2021

W ramach realizacji w trybie nadzwyczajnym projektu grantowego Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), zwany dalej Zamawiającym, planuje następujący przedmiot zamówienia: korekta, redakcja językowa i techniczna materiałów i pakietów szkoleniowo-doradczych dla kadr systemu oświaty

więcej...Dokument oglądany razy: 87 916