Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Opracowanie merytoryczne opisu 219 zawodów do „Informatora o zawodach”

12.06.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizując projekt Eurodoradztwo Polska/Euroguidance Poland w ramach programu "Erasmus+” zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej kwoty netto i brutto za wykonanie usługi obejmującej następujące zadania: Opracowanie merytoryczne opisu 219 zawodów do „Informatora o zawodach”.

więcej...

Organizacja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-konsultacyjnej, z zakresu szkoleń i doradztwa dla kadr systemu edukacji oraz nadzoru

27.05.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Uczeń́ ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: Organizacja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-konsultacyjnej, z zakresu szkoleń i doradztwa dla kadr systemu edukacji oraz nadzoru.

więcej...

Opracowanie materiałów multimedialnych – filmów do 8 poradników dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli, specjalistów i rodziców

26.05.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Uczeń́ ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa” zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości usługi polegającej na opracowaniu materiałów multimedialnych – filmów do 8 poradników dla dyrektorów/nauczycieli/specjalistów związanych z systemem edukacji, a także dzieci i młodzieży oraz rodziców.

więcej...

Pozyskanie i zakontraktowanie kadry merytorycznej na potrzeby weryfikacji i odbioru produktów projektów konkursowych z Działania 2.14 PO WER w zakresie technicznym i interoperacyjności oraz w zakresie zgodności ze standardem dostępności i WCAG 2.0

27.04.2020

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na pozyskanie i zakontraktowanie kadry merytorycznej na potrzeby weryfikacji i odbioru produktów projektów konkursowych z Działania 2.14 PO WER w zakresie technicznym i interoperacyjności oraz w zakresie zgodności ze standardem dostępności i WCAG 2.0, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie („ORE”, „Zamawiający”) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi, będącej przedmiotem zamówienia.

więcej...

Przygotowanie publikacji pod roboczą nazwą „Sytuacja trudna, kryzysowa, traumatyczna – jak je rozróżniać? Jak sobie z nimi radzić? Kto może pomóc?”

31.03.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na przygotowanie publikacji pod roboczą nazwą „Sytuacja trudna, kryzysowa, traumatyczna – jak je rozróżniać? Jak sobie z nimi radzić? Kto może pomóc?”.

więcej...

Organizacja 6 dwudniowych szkoleń w ramach projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (200 osób)

23.03.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się o wycenę zamówienia Organizacja 6 dwudniowych szkoleń w ramach projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, realizowanego przez Zamawiającego – Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

więcej...

Organizacja 6 dwudniowych szkoleń w ramach projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (100 osób)

23.03.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się o wycenę zamówienia Organizacja 6 dwudniowych szkoleń w ramach projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, realizowanego przez Zamawiającego – Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

więcej...

Opracowanie merytoryczne, redakcyjne i graficzne „Informatora o zawodach”

05.03.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej kwoty netto i brutto za wykonanie usługi, obejmującej następujące  zadania:

Zadanie 1: Opracowanie merytoryczne opisu 219 zawodów do „Informatora o zawodach”;

Zadanie 2: Redakcja, korekta i skład „Informatora o zawodach”.

Szczegóły w załącznikach:

 Zapytanie o cenę_Informator o zawodach

Formularz szacowania wartości zamówienia_Informator o zawodach

 

 

więcej...

Ekspert ds. psychometrii

05.03.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii.

więcej...

Ekspert merytoryczny ds. dostosowania e-materiałów pod kątem spełnienia wymagań standardu WCAG 2.0

28.02.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej stawki netto oraz brutto za godzinę pracy eksperta merytorycznego ds. dostosowania e-materiałów pod kątem spełnienia wymagań standardu WCAG 2.0 – umowa zlecenie.

więcej...

Dostosowanie materiałów edukacyjnych z zakresu matematyki dla uczniów słabowidzących

17.02.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie kosztu opracowania publikacji pod roboczym tytułem dostosowanie materiałów edukacyjnych z zakresu matematyki dla uczniów słabowidzących.

więcej...

Koszt opracowania materiałów merytorycznych do realizacji szkolenia e-learningowego

27.01.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie kosztu opracowania materiałów merytorycznych do realizacji szkolenia e-learningowego Trudności w uczeniu się matematyki uczniów słabowidzących na II poziomie edukacyjnym. Planowany czas trwania szkolenia e-learningowego to 20 godzin dydaktycznych.

więcej...

Koszt opracowania publikacji elektronicznej

27.01.2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie kosztu opracowania publikacji elektronicznej pod roboczym tytułem Trudności w uczeniu się matematyki uczniów słabowidzących na II poziomie edukacyjnym.

więcej...

Nauczyciele badacze do prowadzenia badań dot. opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA

24.01.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na przeprowadzeniu badań pilotażowych i normalizacyjnych z wykorzystaniem zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA przez 12 nauczycieli-badaczy wśród łącznie 240 uczniów. Działanie związane jest z realizacją zadania dotyczącego opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z afazją i z Zespołem Aspergera.

więcej...

Recenzja merytoryczna „Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

21.01.2020

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę zamówienia, związanego z przygotowaniem recenzji merytorycznej „Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

więcej...Dokument oglądany razy: 75 337