Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Organizacja 3 jednodniowych spotkań dla kadry pedagogicznej, trenerów oraz partnerów szkół ćwiczeń

21.09.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: Organizacja 3 jednodniowych spotkań dla kadry pedagogicznej, trenerów oraz partnerów szkół ćwiczeń.  

więcej...

Organizacja usługi cateringowej podczas spotkań zespołu merytorycznego (dwa jednodniowe spotkania, każde dla 20 osób)

20.09.2018

Organizacja usługi cateringowej podczas spotkań zespołu merytorycznego (dwa jednodniowe spotkania, każde dla 20 osób).

więcej...

Redakcja językowa i korekta materiału

20.09.2018

Redakcja językowa i korekta materiału Model wdrażania diagnozy funkcjonalnej uwzględniający założenia Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF.

więcej...

Opracowanie materiału merytorycznego - raportu dotyczącego analizy porównawczej

20.09.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

opracowanie materiału merytorycznego - raportu dotyczącego analizy porównawczej istniejącego systemu planowania, organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zastosowania diagnozy funkcjonalnej oraz wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF w kontekście planowanych zmian.

więcej...

Pogłębiona recenzja e-materiałów dydaktycznych w typie abstrakty - MATEMATYKA - umowa zlecenie

20.09.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie zamówienia:

Pogłębiona recenzja e-materiałów dydaktycznych w typie abstrakty – MATEMATYKA – umowa zlecenie

więcej...

Weryfikacja e-materiałów dydaktycznych do przedmiotów artystycznych pod kątem funkcjonalnym

20.09.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie zamówienia:

Weryfikacja e-materiałów dydaktycznych do przedmiotów artystycznych pod kątem funkcjonalnym

więcej...

Opracowanie adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9–13 lat do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

19.09.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

opracowanie adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9–13 lat do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

więcej...

Druk materiałów szkoleniowych oraz dystrybucja do wskazanych przez Zamawiającego placówek oświatowych

14.09.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: Druk materiałów szkoleniowych oraz dystrybucja do wskazanych przez Zamawiającego placówek oświatowych

więcej...

Redakcja językowa i korekta materiału Model wdrażania diagnozy funkcjonalnej uwzględniający założenia Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF

11.09.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

Redakcja językowa i korekta materiału Model wdrażania diagnozy funkcjonalnej uwzględniający założenia Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF.

więcej...

Organizacja usługi cateringowej podczas spotkań zespołu merytorycznego (dwa jednodniowe spotkania, każde dla 20 osób)

11.09.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: Organizacja usługi cateringowej podczas spotkań zespołu merytorycznego (dwa jednodniowe spotkania, każde dla 20 osób).

więcej...

Opracowanie materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń z zakresu diagnozy funkcjonalnej

04.09.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: Opracowanie materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń z zakresu diagnozy funkcjonalnej.

więcej...

Druk i oprawa oraz upowszechnienie (dystrybucja) publikacji

04.09.2018

Druk i oprawa oraz upowszechnienie (dystrybucja) publikacji „Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi”, praca zbiorowa pod red. Kazimiery Krakowiak.

więcej...

Opracowanie adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9–13 lat do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

28.08.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

opracowanie adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9–13 lat do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

więcej...

Przeprowadzenie inwentaryzacji treści e-podręczników dostępnych na platformie www.epodreczniki.pl - umowa o dzieło

21.08.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej ceny wykonania następującego zadania: Przeprowadzenie inwentaryzacji treści e-podręczników dostępnych na platformie www.epodreczniki.pl - umowa o dzieło

więcej...

Opracowanie przykładowych map modułów do poszczególnych przedmiotów - umowa o dzieło

21.08.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej ceny (brutto) wykonania następującego zadania: Opracowanie przykładowych map modułów do poszczególnych przedmiotów - umowa o dzieło

więcej...Dokument oglądany razy: 37 960