Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA/ZUZP/261/38/2018 Przygotowanie 4 kursów e-learningowych dla nauczycieli

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2018-04-30 11:30:00
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA/ZUZP/261/38/2018
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro