Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Poszukujemy Wykonawcy do wykonania analizy sposobu podziału i wydatkowania środków na doskonalenie nauczycieli przez JST w ostatnich 3 latach (2014-2015-2016) w formie materiału szkoleniowego do wykorzystania w ramach pilotażu dla JST

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2017-10-05 23:59:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 1270/WZ/17
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego
w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER,

poszukuje Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie dzieła polegającego na wykonaniu analizy sposobu podziału  i wydatkowania środków na doskonalenie nauczycieli przez JST w ostatnich 3 latach (2014-2015-2016) w formie materiału szkoleniowego do wykorzystania w ramach pilotażu dla JST.

 

Więcej informacji w załącznikach:

Ogłoszenie

Załącznik nr 2 Formularz Zgłoszenia

Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 28.09.2017 11:40
Publikacja ostatniej zmiany: 28.09.2017 11:40
Dokument oglądany razy: 728