Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Recenzenci - Żegluga śródlądowa i morska

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2017-09-06 10:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 51/2017
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

WYNIK NABORU RECENZENTÓW DO OPRACOWANIA RECENZJI MODYFIKACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W GRUPIE ZAWODÓW ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA I MORSKA DOTYCZY CZĘŚCI 1-3

 

Zamawiający w dniu 6.09.2017r.  na podstawie obowiązujących Wymagań dla kandydatów na Recenzentów do opracowania recenzji modyfikacji podstawy programowej kształcenia  i analizy Formularzy zgłoszeniowych  nadesłanych w okresie 4-6.09.2017 roku dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez następujących Wykonawców:

  1. Wiesław Galor, galor@am.szczecin.pl, Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 2850 zł, termin I recenzji 3 dni, termin II recenzji 10 dni.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania, oraz złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która zgodnie
z kryteriami oceny ofert uzyskała łączną liczbę 100 punktów.

 

 

Ogłoszenie

Harmonogram prac

Wymagania dla kandydatów

Informacje dodatkowe

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 04.09.2017 17:55
Publikacja ostatniej zmiany: 08.09.2017 08:43
Dokument oglądany razy: 758