Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Recenzent - Obsługa transportu kolejowego

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2017-09-05 12:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 49/2017
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

WYNIK NABORU RECENZENTÓW DO OPRACOWANIA RECENZJI MODYFIKACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W GRUPIE ZAWODÓW OBSŁUGA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DOTYCZY CZĘŚCI 1: Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

 

Zamawiający w dniu 6.09.2017r.  na podstawie obowiązujących Wymagań dla kandydatów na Recenzentów do opracowania recenzji modyfikacji podstawy programowej kształcenia  i analizy Formularzy zgłoszeniowych  nadesłanych w okresie 4-5.09.2017 roku dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez następujących Wykonawców:

  1. Andrzej Tupaj, andrzejtupaj@gmail.com.  Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 3000 zł, termin I recenzji 4 dni, termin II recenzji 8 dni.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania, oraz złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która zgodnie
z kryteriami oceny ofert uzyskała łączną liczbę 100 punktów.

 

 

Ogłoszenie

Harmonogram prac

Wymagania dla kandydat

Informacje dodatkowe

Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 04.09.2017 17:45
Publikacja ostatniej zmiany: 08.09.2017 08:42
Dokument oglądany razy: 758