Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Poszukujemy wykonawcy usługi polegającej na nagraniu 10 filmów w ramach spotkań sieci współpracy i samokształcenia

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2017-08-10 00:00:00
Tryb zamówienia: ponizej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 2017-07-27-1
Szacunkowa wartość: ponizej 30 000 euro

W ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy wykonawcy usługi polegającej na nagraniu 10 filmów w ramach spotkań sieci współpracy i samokształcenia.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został wydłużony do 10 sierpnia 2017 r. (czwartek). 

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załącznik nr 1 - Normy WCAG 2.0 poziom AA_kor 2.08.pdf

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1–7 z dnia 31.07.2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1 z dnia 1.08.2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1 z dnia 2.08.2017

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1-4 z dnia 3.08.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 27.07.2017 11:21
Publikacja ostatniej zmiany: 31.08.2017 09:25
Dokument oglądany razy: 1337