Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Poszukujemy ekspertów do prowadzenia wykładów/warsztatów podczas seminariów dla koordynatorów.

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2017-08-10 10:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 Euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 2017-08-08-49
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 Euro

W ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy
psychologiczno-pedagogicznej”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi
Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10
Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy:
a) ekspertów do przeprowadzenia wykładów z zakresu tematyki opisanej w Bloku I;
b) ekspertów do przeprowadzenia warsztatów z zakresu tematyki opisanej w Bloku I;
c) ekspertów do przeprowadzenia wykładów z zakresu tematyki opisanej w Bloku II;
d) ekspertów do przeprowadzenia warsztatów z zakresu tematyki opisanej w Bloku II.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

ogłoszenie

zał. 1-formularz zgłoszeniowy

zał. 2-wymagania wobec ekspertów

zał. 3-oświadczenie

zał. 4-oświadczenie

Opublikował: Agnieszka Brodowska
Publikacja dnia: 08.08.2017 11:26
Publikacja ostatniej zmiany: 08.08.2017 11:26
Dokument oglądany razy: 1024