Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Opracowanie projektu podstaw programowych kształcenia w zawodach

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2019-11-21 09:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 419/WZ/2019
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie dzieła w zakresie opracowania projektu podstawy programowej w zakresie dwóch nowych zawodów włączonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

Część 1

  • drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik taboru kolejowego „Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych”,

Część 2:

  • kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych „Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych”.

Podpisaną przez osoby upoważnione ofertę należy złożyć w formie skanu w terminie do dnia 21 listopada 2019 r. do godz. 9.00 na adres: bogdan.kruszakin@ore.edu.pl. W tytule maila należy wpisać: Autor podstawy programowej kształcenia w zawodzie „technik taboru kolejowego” oraz „mechanik pojazdów kolejowych”.

Załączniki:

Opublikował: Agnieszka Brodowska
Publikacja dnia: 19.11.2019 16:10
Publikacja ostatniej zmiany: 19.11.2019 17:50
Dokument oglądany razy: 539