Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Poszukujemy ekspertów do prowadzenia wykładów/warsztatów podczas seminariów dla koordynatorów.

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2017-08-04 12:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 2017-07-27-2
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OGŁOSZENIA

Unieważnienie ogłoszenia_7.08.2017

W ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy:

  1. ekspertów do przeprowadzenia wykładów z zakresu tematyki opisanej w Bloku I;
  2. ekspertów do przeprowadzenia warsztatów z zakresu tematyki opisanej w Bloku I;
  3. ekspertów do przeprowadzenia wykładów z zakresu tematyki opisanej w Bloku II;
  4. ekspertów do przeprowadzenia warsztatów z zakresu tematyki opisanej w Bloku II.

 

Więcej informacji w załącznikach:

Ogłoszenie

zał. 1-formularz zgłoszeniowy

załącznik 2 - wymagania wobec ekspertów

załącznik 3 - oświadczenie

załącznik 4 - oświadczenie

 

Opublikował: Agnieszka Brodowska
Publikacja dnia: 27.07.2017 12:21
Publikacja ostatniej zmiany: 07.08.2017 13:08
Dokument oglądany razy: 789