Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Opracowanie założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2019-09-27 23:59:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 283/wz/2019
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na wykonanie dziełaopracowanie założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych, przygotowanie 2 programów szkoleniowych dla samorządowych liderów oświaty oraz przeprowadzenie konsultacji opracowanego modelu ze środowiskiem samorządowym, w tym moderowania dyskusji na ww. temat przez maksymalnie 3 ekspertów w ramach projektu „ Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów- II etap”

Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres e-mail: jastrzebska@ore.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2019 r.

 

Załączniki:

Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 24.09.2019 10:31
Publikacja ostatniej zmiany: 24.09.2019 10:31
Dokument oglądany razy: 207